• Home
  • Política de privacitat

Política de privacitat

Qui és el responsable de tractament de les seves dades?

El site Tours.cat amb url http://www.tours.cat (en endavant, el lloc web) és propietat de Pixeldreams, C.B (Tours.cat) amb domicilo a Jaume I el Conqueridor, 9
43540 Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), CIF E-43841477

Tipus de dades i com s’han obtingut?
Quan visites la nostra pàgina web se’ns transmet certa informació, per exemple, el tipus i la versió del teu navegador, sistema operatiu o la pàgina web de la qual venies quan vas visitar la pàgina. Les dades s’usen exclusivament per millorar la popularitat, contingut i funcionalitat de la nostra pàgina web. Cada vegada que colectamos dades personals o professionals (adreça de correu electrònic, nom, …) és perquè han estat proporcionades pel visitant de manera voluntària.
Processament i finalitat de l’obtenció del que dades.
  1. La prestació dels serveis oferts en el Lloc Web.
  2. Envia Comunicacions dels Usuaris per carta, telèfon, correu electrònic, SMS / MMS, missatgeria instantània o per altres mitjans de comunicació equivalents relacionades amb els serveis, sempre que l’Usuari hagi consentit aquesta finalitat de tractament de dades personals.

Així mateix, l’Usuari consent el tractament de les seves dades per a l’elaboració de perfils, així com per a la segmentació de les seves dades. Els esmentats tractaments poden tenir com a finalitat tant l’anàlisi i realització d’estadístiques per conèixer el trànsit i utilització del Lloc Web per part dels Usuaris, com la determinació dels seus gustos i preferències per remetre-li informació promocional d’acord amb els seus interessos.

En cap cas tractem dades especialment protegides:

Totes les dades esmentats els hem directament de vostè. Serà una obligació seva o de la seva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació.

Per quant de temps conservarem les seves dades:

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que recopilem mitjançant els diferents formularis de contacte i / o recollida d’informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas guardarem les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això vol dir que podem conservar les teves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagi deixat d’utilitzar els nostres productes o que hagi deixat de fer servir aquesta pàgina web. Després d’aquest període, les seves dades personals seran eliminats de tots els nostres sistemes.

Quina és la base de legitimació per al tractament de les seves dades

Base de legitimiación

Les dades dels Usuaris que es recapten a través dels formularis de registre en línia disponibles en les pàgines web són recaptats per Tours.cat amb la finalitat de poder prestar-los els Serveis oferts a través del lloc web

A que destinataris es comunicaran les seves dades:

No cedirem les seves dades personals a cap empresa tercera que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hagi autoritzat expressament.

L’informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l’Administració Pública i autoritats competents en aquells casos en què ens requereixin legalment o en els casos en què, actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial ; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets de l’empresa o els seus clients i el públic en general.

L’informem que les seves dades no seran cedits o comunicats a tercers l’empresa l’única responsable per al seu tractament i custòdia.

Sí proporcionarem les seves dades personals a terceres persones (Ex. Proveïdors de serveis d’Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que nosaltres en relació a les seves dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals per tal de guardar les seves dades personals de forma privada i segura, i també per utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de l’empresa.

Quins són els seus drets com a interessat:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seves dades personals, així com rebre’ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, l’informem que té dret a retirar les seves consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix s’informa a l’Usuari que en qualsevol moment pot exercir els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen a l’Expositiu 1 del present Avís Legal, adjuntant còpia del seu DNI.

Seguretat de les dades La protecció de la privacitat i les dades personals dels seus clients i visitants és molt important per a Tours.cat. Per tant, Tours.cat fa tot el que està en la seva mà per impedir que les seves dades s’utilitzin de forma inadequada. Als seus dades només pot accedir el personal autoritzat.

Tours.cat manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d’acord amb la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través de les pàgines web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Tours.cat es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.

Preguntes

Si té alguna pregunta sobre aquesta política de privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@tours.cat

Acceptació i Consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Tours.cat, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat